چهارشنبه 4 مهر 1397 ممنوعیت تغییر شیوه از آموزشی - پژوهشی به آموزش محور در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از سال تحصیلی 98-97
 

طبق اعلام معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تغییر شیوه از آموزشی - پژوهشی به آموزش محور در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از سال تحصیلی 98-97 ممنوع شد.

لازم به ذکر است بنا به مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی به منظور مساعدت با دانشجویان ورودی 96 متقاضی تغییر شیوه، طبق مفاد ماده 25 آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته اقدام می گردد.

همچنین مصوبه و آیین نامه مربوط به دانشجویان الکترونیکی(مجازی) به قوت خود باقیست.

 
امتیاز دهی