1392/12/14 چهارشنبه

مرکز مشاوره ی دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز شادگان در زمینه های ذیل آماده ارائه خدمات می باشد:
1-   برنامه ریزی تحصیلی و مشکلات تحصیلی
2-   مشاوره ی خانواده
3-   مشاوره ی شخصیتی
4-   مشاوره در زمینه مشکلات ارتباطی
5-   اصلاح رفتار
6-    مسائل مذهبی
7-   مسائل حقوقی
 
***علاقمندان با مراجعه به کتابخانه می توانند جهت دریافت مشاوره ثبت نام نمایند.***


برنامه مشاورین مرکز

 
روز نام استاد تاریخ
شنبه استاد مشعل پور 08:00 الی 10:00
یکشنبه استاد ایزد خواستی 11:00 الی 12:30
دوشنبه استاد زراعتکار 10:00 الی 12:00
سه شنبه استاد شویچی 08:00 الی 10:00
چهارشنبه استاد کاظمی 12:00 الی 13:00
پنج شنبه استاد کاظمی 12:00 الی 13:00