جمعه 3 اردیبهشت 1400 رقابت 366 دانشجوی دانشگاه پیام نور در بیست و ششمین المپیاد غیر متمرکز منطقه ای <div class="Content"> <div class="clearfix"> <div class="dhts"> <div class="Content-text">به گزارش روابط عمومی ؛دکترحسین زارع مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور گفت :  366 داوطلب دانشگاه پیام نور در 10 رشته{حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی، زبان و ادبیات فارسی، الهیات(گرایش علوم قرآن و حدیث)،زیست شناسی،شیمی، مهندسی عمران،مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع} واجد شرایط،با داوطلبان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در بیست و ششمین المپیاد غیر متمرکز منطقه ای به رقابت خواهند پرداخت.<br /> وی  ادامه داد: زمان برگزاری این المپیاد در مناطق 10گانه به صورت همزمان 31 اردیبهشت ماه 1400  به صورت تشریحی است. در این آزمون فقط دروس امتحانی، مشخص شده است و منبع و ماخذ تعریف شده ای ندارد.<br /> دکتر زارع ضمن تصریح این نکته که هزینه شرکت داوطلبان درآزمون توسط دانشگاه پرداخت می گردد تاکید کرد: تکمیل نمون برگ تعهد نامه شرکت در آزمون المپیاد توسط داوطلبان الزامی است، داوطلبانی که اعلام آمادگی می نمایند و در آزمون حضور ندارند باید این هزینه را به حساب دانشگاه عودت دهند.<br /> مدیر کل امور دانشجویان خاطر نشان کرد: منطقه بندی انجام شده طبق منطقه بندی سازمان سنجش و آموزش کشور است و مسئول هماهنگی آزمون المپیاد در مناطق ده گانه برحسب استان محل برگزاری انتخاب شده اند.<br /> دکتر زارع در پایان افزود : انتخاب و گزینش دانشجویان داوطلب از دانشگاه پیام نور برای شرکت در المپیاد غیر متمرکز منطقه ای بر اساس بالاترین معدل در رشته و منطقه اند، داوطلبان شرکت کننده در آزمون به گونه ای انتخاب شده اند که در نیمه دوم 1400-1399 دانشجو باشند و تا قبل از 31 شهریور ماه 1400 دانش آموخته می شوند.</div> </div> </div> </div> <div classs="content-pic"></div> <table style="color:#999999; display:block; float:right"> <tbody> <tr> <td style="border-left:solid 2px #eeeeff; padding-left:10px; padding-right:10px; vertical-align:top"></td> <td style="padding-right:10px; vertical-align:top"></td> </tr> </tbody> </table>
 
امتیاز دهی