شنبه 6 آذر 1400 رئیس دانشگاه پیام نور در نشست صمیمی با بسیج کارکنان: نقش موثر بسیج در دوام،بقا و حفظ سلامت جامعه / ایجاد بهترین سیستم سلامت اداری در اولویت برنامه بسیج دانشگاه
دکتر ابراهیم تقی زاده با اشاره به نقش موثر بسیج در دوام، بقا و حفظ سلامت جامعه و به ویژه دانشگاه که مهم ترین رکن تربیت نیروی انسانی است، گفت: ارتقای شآن و منزلت دانشگاه و تبیین ارزش مداری، مسئولیت پذیری و قانون گرایی در سایه همراهی بسیج محقق خواهد شد و بسیجیان در عرصه های دانشگاهی رسالت حفظ ارزش ها و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی را بر عهده دارند.
به گزارش روابط عمومی، رئیس دانشگاه پیام نور در نشست صمیمی با بسیج کارکنان این دانشگاه افزود: اثربخشی فعالیت ها و اقدامات بسیج کارکنان در دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگ ترین دانشگاه دولتی در سراسر کشور، برکسی پوشیده نیست و بسیج اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور می توانند در جهت ایجاد بهترین سیستم سلامت اداری در سه سطح ؛ اساتید، دانشجویان و کارمندان گام برداشته و مروج آن در سطح جامعه باشند.
وی هدایت گری ، رشد آگاهی بدنه جامعه و تحقق بیانات مقام معظم رهبری درگام دوم انقلاب را از مهم ترین وظایف بسیج دانست و اظهار داشت: دانشگاه پیام نور در راستای اسناد فرادستی در جهت اسلامی شدن و تبدیل به دانشگاهی اسلامی گام بر می دارد و تکریم شان و مقام ارباب رجوع و ارتقای کمی و کیفی در تمامی ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و حفظ ارزش های انقلاب اسلامی را سرلوحه برنامه های خود قرار می دهد.
دکتر تقی زاده بر لزوم همکاری حوزه و دانشگاه برای نشر ارزش های انقلاب تاکید کرد و گفت: این همراهی و همکاری قطعا موجب رفع چالش ها و آسیب های احتمالی خواهد شد.
رحمان محمدی فرمانده بسیج کارکنان دانشگاه پیام نور نیز در این مراسم با عنوان اینکه حوزه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه پیام نور دارای 7 پایگاه تابعه است،گفت: بسیج کارکنان دانشگاه پیام نور در عرصه های؛ تعلیم و تربیت، فرهنگی، بصیرت افزایی و آگاه سازی، فراهم سازی بسترهای تحقق عناوین گام دوم انقلاب و تربیت مدیران جهادی، مشارکت جدی در برنامه های مقابله با ویروس کرونا، ایجاد وحدت رویه، رشد و توسعه برنامه میز خدمت پایگاه، ارتقای کمی، برگزاری رزمایش ها و چندین فعالیت موثر دیگر نقش آفرینی می کند.
وی بسیج را یکی از ارکان مهم در جامعه و به ویژه عرصه های دانشگاهی دانست و افزود: در دورانی که هجمه های مختلفی به جامعه و به ویژه جوانان کشور از سوی دشمنان وارد می شود، نقش بسیج در ایجاد وحدت رویه و تلاش برای افزایش آگاهی و حفظ ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار مهم و موثر است.
 
امتیاز دهی