یکشنبه 28 آذر 1400 حمایت بنیاد حامیان دانشگاه پیام نور از 730 دانشجوی کم برخوردار رئیس هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه پیام نور گفت: 80 هزار نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور در مناطق کم برخوردار با مشکل پرداخت شهریه تحصیلی مواجهند که از این تعداد 730 دانشجو تاکنون مورد حمایت بنیاد حامیان دانشگاه قرار گرفته اند.
به گزارش روابط عمومی، دکتر سید علی علم الهدی در مراسم تجلیل از خیرین عضو بنیاد حامیان دانشگاه پیام نور افزود: بنیاد حامیان دانشگاه پیام نور نهال نوپایی است که روز به روز رشد می کند تا بتواند قدم های موثری برای تامین هزینه های تحصیلی افراد ناتوان که عضوی از خانواده بزرگ دانشگاه پیام نور هستند، بردارد.
وی اظهار داشت: هدف اصلی بنیاد حامیان بورسیه تحصیلی تمام دانشجویانی است که به هر دلیل از پرداخت هزینه تحصیل خود بازمانده اند تا هیچ استعدادی نسوزد و همین افراد در آینده بتوانند برای دیگر نیازمندان منشاء خیر باشند.
 
امتیاز دهی