1392/12/10 شنبه

معرفی کتابخانه دیجیتالی
مقدمه:
امروزه فضای وب محیطی را فرآهم آورده تا همگان بتوانند اطلاعات خود را در معرض دید و استفاده دیگران قرار دهند. همین ویژگی باعث شده تا کتابخانه‌ها نیز در این محیط حضوری فعال داشته باشند و اطلاعات تمام متن خود را در کنار اطلاعات کتابشناختی به کاربران ارائه نمایند. به تدریج با افزایش حجم اطلاعات تمام متن و ارائه خدمات کتابخانه‌ای و استفاده از ابزارهای موجود در محیط وب، نسل جدیدی از کتابخانه‌ها نیز نمایان شدند که با عنوان کتابخانه‌های دیجیتال شناخته می‌شوند. این کتابخانه‌ها قادر به ارائه اطلاعات تمام متن و نیز خدمات اطلاعاتی تحت وب به کاربران هستند.
 
کتابخانه دیجیتالی ( Digital Library )چیست؟
کتابخانه دیجیتالی واحدی است که بر اساس یک خط مشی و ساختار مدون اقدام به گزینش و فرآهم آوری و ذخیره سازی و اشاعه انواع اطلاعات به صورت دیجیتالی برای مخاطبان خود می‌کند. در این کتابخانه امکانات دسترسی فکری. تفسیر. توزیع و نگهداری بی عیب و نقص منابع مذکور فراهم شده است.
این نوع کتابخانه‌ها به معنای جایگزینی کتابخانه‌های سنتی نیستند بلکه بیشتر یک بخش الحاقی آنها محسوب می‌شوند.
کتابخانه‌های دیجیتالی در واقع چهره دیجیتال و الکترونیکی کتابخانه‌های سنتی هستند. بنابراین مجموعه‌ها و منابع سنتی چاپی و دیجیتالی را همزمان و در کنار هم شامل می‌شود.
کتابخانه‌های دیجیتالی شامل منابع دیجیتال که در خارج از مرزهای فیزیکی کتابخانه قرار دارد نیز می‌شود.
کتابخانه‌های دیجیتالی دیدی کلی از همه اطلاعات موجود در کتابخانه بدون در نظر گرفتن نوع یا فرمت آنها در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
کتابخانه‌های دیجیتالی مانند کتابخانه‌های سنتی خدمات خود را به گروههای ویژه‌ای از کاربران ارایه می‌دهند. با این تفاوت که در این کتابخانه ‌ها کاربران ممکن است در هر نقطه و یا بخشی از شبکه قرار داشته باشند.
کتابخانه‌های دیجیتال نه تنها به کتابداران مجرب و ماهر نیاز دارند بلکه به خدمات متخصصان رایانه و شبکه نیز محتاج هستند.
کتابخانه‌های دیجیتالی می‌توانند به منابع و کتابهای ویژه و منحصر به فرد حتی نسخ خطی دسترسی داشته باشند و امکان استفاده از آنها را در اختیار کاربران بگذارند.