FA    [EN]
 
 
 
 
شنبه 18 آذر 1402  
1402/8/27 شنبه دانشگاه پیام نور در جمع برترین دانشگاه های آسیا قرار گرفت


دانشگاه پیام نور در جمع برترین دانشگاه های آسیا قرار گرفت.دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور بر اساس نظام رتبه‌ بندی جهانی کیو اس (QS) در جمع برترین‌ دانشگاه های آسیا قرار گرفته اند. رتبه بندی آسیایی کیو اس ۲۰۲۴ تعداد ۳۱ دانشگاه از ایران حضور دارند که نشان می دهد دانشگاه های ایران نسبت به سال گذشته ارتقا پیدا کرده اند اطلاعات انتشارات علمی دانشگاه‌ها در این رتبه بندی از پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus) در بازه زمانی ۵ ساله و استنادات در بازه زمانی ۶ ساله محاسبه می‌شود.
 
1402/8/13 شنبه 13 آبان

 
[Part_Footer]
1391/10/24 یکشنبه آدرس دانشگاه:
شهرستان شادگان - بلوار شهید بهبهانی نیا - دانشگاه پیام نور مرکز شادگان     تلفن: 06323229942      دورنگار: 06323224004