شنبه 13 آبان 1402 معوقات حق التدرسی دانشگاه بروزرسانی می شود به گزارش روابط عمومی دکتر پریمی معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور در زنجان با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور به دنبال به روز کردن معوقات حق التدریسی می باشد، اظهار داشت: در سال 1403 در صدد بروز رسانی معوقات دانشگاه هستیم؛ هرچند تا سال قبل حق التدریسی ها پرداخت شده است.
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور همچنین گفت: درآمدزایی غیر شهریه ای در دانشگاه بسیار مهم و اساسی است و مراکز و واحدها باید بتوانند از ظرفیت خود برای درآمدزایی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین دغدغه های دانشگاه پیام نور فراهم کردن مسائل رفاهی کارکنان است، افزود: در این زمینه نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و برخی از خدمات ارائه شده موید این مطلب است.
 
امتیاز دهی