چهارشنبه 12 مرداد 1401 اعلام روزهای حضور دانش آموختگان برای دریافت دانشنامه در سازمان مرکزی به گزارش روابط عمومی: بنابر اعلام اداره کل خدمات آموزشی جهت رفاه حال دانشجویان، دانشنامه دانش آموختگان دانشگاه پیام نور از طریق پست به استان های مربوطه ارسال خواهد شد. شایان ذکر است تحویل مدرک فارغ التحصیلی به شخص دانش آموخته در این اداره کل فقط برای موارد بسیار ضروری و با ارایه مستندات لازم در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 8:30 الی 13 امکان پذیر است./
 
امتیاز دهی